Multilingual Folk Tale Database


Ananse eni Akekrehemaa

Edderkoppen og Skildpadden The Spider and the Turtle
Ruth Temporal unknown author
Danish English
En dag plukkede edderkoppen Anansi nogle meget store og velsmagende grøntsager fra sin have. Han bagte dem med stor omhu og de endte med at dufte vidunderligt da de kom ud af ovnen. Han kunne ikke vente med at sætte sig ned og spise dem. One day Anansi the spider picked some very fat and tasty vegetables from his garden. He baked them with much care and they came out smelling delicious. He could not wait to sit down and eat them.
I samme øjeblik var der en banken på hans dør. Det var Skildpadde, som havde rejst hele dagen og var meget træt og sulten. Just then there was a knock at his door. It was Turtle, who had been traveling all day and was very tired and hungry.
”Hej, Anansi” sagde Skildpadde ”jeg har været ude og gå i så lang tid, og jeg duftede de lækreste grøntsager jeg nogensinde har duftet. Vil du ikke nok dele dit måltid med mig. "Hello, Anansi," said Turtle. "I have been walking for so long, and I smelt the most delicious vegetables I have ever smelt. Would you be so kind as to share your meal with me?"
Anansi kunne ikke nægte for det var skik i hans land at dele sit måltid med besøgende ved middagstid. Men han var ikke særlig glad, for Anansi var en lille smule for grådeig og ville have alle de dejlige grøntsager helt for sig selv. Så Anansi tænkte i et stykke tid og kom på en plan. Anansi could not refuse, for it was the custom in his country to share your meal with visitors at mealtime. But he was not very happy, for Anansi was a little too greedy and wanted the delicious vegetables all to himself. So Anansi thought for a while and came up with a scheme.
”Kom endelig ind, Skildpadde. Jeg ville blive beæret over at have dig som min gæst her til aften. Sid ned, find en stol og tag for dig.” "Please do come in, Turtle. I would be honored to have you as my guest this evening. Sit down, grab a chair and help yourself. "
Skildpadde kom indenfor og satte sig ned, men lige som han rakte ud efter grøntsagerne, råbte Anansi,” Skildpadde, ved du ikke bedre end at komme til bords med beskidte hænder?” Turtle came inside and sat down, but just as he reached for a vegetable, Anansi yelled, "Turtle, don't you know better than to come to the table with dirty hands?"
Skildpadde kiggede på sine hænder og så at de var møgbeskidte. Han havde kravlet hele dagen og havde ikke haft mulighed for at få vasket sig. Skildpadde rejste sig og gik ned mod floden for at vaske sine fødder. Han gik langsomt lige som alle skildpadder hele vejen tilbage til huset og da han kom tilbage var Anansi allerede begyndt at spise. Turtle looked down at his hands and saw that they were filthy. He had been crawling all day and had not had a chance to clean up. Turtle got up and went to the river to clean his feet. He walked, slowly like all turtles, all the way back up to the house, and when he returned, Anansi had already begun to eat.
"Jeg havde ikke lyst til at disse velsmagende grøntsager skulle blive kolde, så jeg var nødt til at begynde” sagde Anansi. "Men kom endelig og gør mig selskab nu, Skildpadde.” "I didn't want these tasty vegetables to get cold, so I had to begin," said Anansi. "But please do join me now, Turtle. "
Skildpadde satte sig igen ned og rakte ud efter grøntsagerne, men igen råbte Anansi ad ham. Turtle sat down again and reached for a vegetable, but again Anansi yelled at him.
”Skildpadde hørte du mig ikke før? Det er ikke høfligt at komme til bords med beskidte hænder!” "Turtle, did you not hear me before? It is not polite to come to the table with dirty hands!"
Han kiggede og så at hans hænder var blevet beskidte igen, eftersom han var nødt til at kravle på dem for at komme tilbage til huset. Så endnu en gang gik han ned til floden for at vaske sig. Og da han gik tilbage var han meget omhyggelig med at gå på græsset så hans hænder kunne holde sig rene. Men da han endelig havde sat sig til bords var Anansi blevet færdig med at spise alle de velsmagende grøntsager og ikke en eneste bid var tilbage. He looked down and saw that his clean hands had turned dirty once more, since he had to crawl on them to get back to the house. So he walked down to the river once more to wash himself. And when he returned this time, he was careful to walk on the grass so his hands would stay clean. But by the time he sat down at the table, Anansi had finished up the tasty vegetables and not a single bit was left.
Skildpadde så kort på Anansi og sagde så ”Tak for at dele dit måltid med mig. Hvis du en gang kommer forbi hvor jeg bor må du endelig lade mig gengælde tjensten.” Så rejste han sig langsomt og gik ud af døren og fortsatte på sin vej. Turtle looked at Anansi for a moment and then said, "Thank you for sharing your meal with me. If you ever find yourself near my house, please let me return the favour. "And then he slowly walked out the door and continued his way.
Dagene gik og Anansi tænkte mere og mere på det måltid Skildpadde havde tilbudt. Han blev mere og mere interresseret i et gratis måltid, og kunne til sidst ikke længere holde det ud. Han begav sig ud den næste dag for at finde Skildpadde’s hus. The days went by and Anansi thought more and more of that meal that Turtle had offered. He got more and more interested in a free dinner and finally could not stand it anymore. He set off one day to find Turtle's house.
Han fandt Skildpadde slikke sol på en flodbred lige omkring spisetid. He found Turtle sunning himself on a riverbank just around dinnertime.
Skildpadde så op og sagde ”Hej, Anansi, er du kommet for at dele aftensmad med mig?” Turtle looked up and said, "Hello, Anansi, have you come to share an evening meal with me?"
"Ih ja, ja!”sagde Anansi, der var ved at blive mere og mere sulten for hvert minut. Skildpadde gik under vandet til sit hus for at dække bordet til aftensmaden. Snart kom han tilbage til bredden og sagde ”Din plads venter på dig og maden er færdig, kom endelig og gør mig selskab Anansi.” "Oh yes, yes!" said Anansi, who was growing hungrier and hungrier by the minute. Turtle went underwater to his house to set the dinner table for dinner. Soon he came back to the bank and said, "Your place is waiting and the food is ready. Please join me, Anansi. "
Og så dykkede han under vandet og begyndte langsomt at spise sit måltid. And then he dived underwater and began to slowly eat his meal.
Anansi hoppede i vandet, men kunne ikke komme ned på bunden af floden. Han prøvede at svømme ned, men han var så let at han blev ved med at flyde tilbage til overfladen. Anansi jumped into the water, but could not get down to the bottom of the river. He tried to swim down, but he was so light that he kept popping back up to the surface.
Han prøvede at dykke og han prøvede backcrawl. Han prøvede et spring med tilløb, men intet hjalp ham med at komme ned til flodbunden. He tried diving, and he tried a backcrawl. He tried a running jump, but nothing would help him get down to the river bottom.
I mellemtiden åd Skildpadde sig langsomt igennem sit måltid. In the meantime, Turtle was slowly eating his meal.
Anansi var ikke til at opgive et frit måltid og svømmede ind til bredden imens han spekulerede på hvad han skulle gøre. Endelig fik han en idé. Han samlede sten og proppede dem i sine jakkelommer. Anansi was not about to give up a free meal, and went to the riverside wondering what he would do. Finally he had an idea. He started grabbing stones and rocks and stuffed them into his jacket pockets.
Da han så hoppede i floden sank han direkte ned på bunden og var i stand til at tage plads ved bordet. Now when he jumped into the water he sank right down to the bottom and was able to take his place at the table.
Bordet var et vidunderlig festmåltid fyldt med lækker mad. Anansi kunne dårligt fatte hvor meget velsmagende mad der var foran ham og kunne ikke vente med at starte. The table was a beautiful banquet full of delicious foods. Anansi could hardly believe how many tasty food was before him and could not wait to start.
Men lige som han rakte ud efter den første bid, holdt skildpadde op med at spise og sagde ”I mit land har vi ikke vores jakker på ved bordet.” But just as he reached for the first morsel, Turtle stopped eating and said: "In my country, we do not wear our jackets to the table. "
Anansi lagde mærke til at Skildpadde havde tage sin egen jakke af før at have sat sig ned. Anansi begyndte at tage sin egen jakke af og lige så snart den var af hans skuldre steg han direkte op til overfladen. Han stak sit hovede ned i vandet og så Skildpadde dernede langsomt nydde den vidunderlige festmåltid. Anansi noticed that Turtle had removed his own jacket before sitting down. Anansi started to remove his jacket, and as soon as it was off of his shoulders, he went straight back up to the surface. He stuck his head down into the water and saw Turtle, down there, slowly enjoying that wonderful banquet.


Change: Change: