Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Nguyễn Đổng Chi - 1957

Narrated by Nguyễn Đổng Chi

Original version in Vietnamese

Source: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Country of origin: Vietnam

Translations

English - viewaligned


Add a translation

Chú Cuội Cung Trăng

Nguyễn Đổng Chi

Ngày xưa ở một miền nọ có thằng Cuội làm nghề đốn củi. Tất cả tài sản của Cuội chỉ có một chiếc rìu. Một hôm như thường lệ, Cuội vác rìu đi vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi lội qua một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang hổ. Nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy có bốn con hổ con đang
...

Copyright

This text is protected under copyright and cannot be displayed in full.

If you hold the copyright on this text and wish to make it accessible, please let us know.