Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jacob & Wilhelm Grimm - 1812

Translated into Dutch
  by M.M. de Vries-Vogel - 1940

Source: De sprookjes van Grimm (nr. 176)

Original title (German):
Die Lebenszeit

Country of origin: Germany

Story type: Man and animals readjust span of life (ATU 173)

Translations

Danish - viewaligned

Dutch - aligned

English - viewaligned

French - viewaligned

Polish - viewaligned

Spanish - viewaligned

Vietnamese - viewaligned


Add a translation

De duur van het leven

Jacob & Wilhelm Grimm / M.M. de Vries-Vogel

Toen Onze Lieve Heer de wereld had geschapen en aan alle schepselen de tijd van leven wilde toebedelen, kwam de ezel ook en hij vroeg: "Heer, hoe lang moet ik leven?" - "Dertig jaren," antwoordde God, "vind je dat goed?" - "Ach Heer," zei de ezel, "dat is zo lang. Denk nu eens aan mijn moeitevol bes
...

Copyright

This text is protected under copyright and cannot be displayed in full.

If you hold the copyright on this text and wish to make it accessible, please let us know.