Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
  by Gan Glan Alun - 1887

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 037)

Based on Λάρος καὶ ἰκτῖνος

Country of origin: Greece

Translations

English - viewaligned

Welsh - aligned


Add a translation

Y wylan a’r barcud

Aesop / Gan Glan Alun

Gwylan a gipiodd i fynu bysgodyn, ac wrth geisio ei lyncu fe dagodd, ac a orweddodd ar fwrdd fel yn farw. Barcud yn pasio heibio a’i gwelodd, a’r unig gysur a roddodd iddo oedd, “Nid oes fater; pa reswm sydd i adar yr awyr i aflonyddu ar bysgod y môr.”

Anrhydedd yn mhlith lladron!