Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Asbjørnsen & Moe - 1841

Original version in Norwegian

Source: Norske Folkeeventyr (nr. 059)

Country of origin: Norway

Story type: An Animal Mourns the Death of a Spouse (ATU 2022)

Translations

English - viewaligned


Add a translation

Haren som hadde vært gift

Asbjørnsen & Moe

Det var engang en hare som var ute og gikk i det grønne. "Å,
hurra, hei og hopp!" skrek han, hoppet og sprang, og rett som
det var, gjorde han et rundkast bortetter og sto på to-ben i
groen.

Så kom det en rev luskende.

"God dag, god dag!" sa haren. "Jeg er så glad i dag, for det
jeg har vært gift, skal du vite," sa haren.

"Det var vel det da," sa reven.

"Å, det var ikke så vel heller, for hun skåret hardt på
hornene, og så var det et troll til kjerring jeg fikk," sa han.

"Det var ille det da," sa reven.

"Å, det var ikke så ille heller," sa haren, "for jeg fikk
rikdom med henne, hun hadde en stue."

"Det var da vel det," sa reven.

"Å, det var ikke så vel heller," sa haren, "for stua brant
opp, og alt det vi eide."

"Det var da riktig ille," sa reven.

"Å, det var ikke så ille enda," sa haren, "for hun brant opp
kjerringa med."