Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 05)

Original title (French):
La Génisse, la Chèvre, et la Brebis, en société avec le Lion

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Biga, ahunza eta ardia lehoarokin

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Bigak, ahunzak eta hoien
Ahizpa ardiak,
Lehoareki behin
Hitzeman zuten
Ezarteko botin
Bere galziak
Eta irabaziak.
Oreiñbat atzamana zen izan
Ahunzaren zephoan.
Bere laguner ahunzak
Igorten du berria.
Lagunak jin ondoan,
Lehoaren aztaparrak
Eghiten du kontia.
Lau ghira, dio lehoak,
Jateko honen.
Lau zathitan oreiña du ezarten,
Eta lehen puska bere beghiratzen.
Hau enia da, deie erraiten,
Zeren bainiz erreghe lehoa deitzen,
Nihork hortakoz eztu hitzik erranen,
Bigherrena zuzenez enia dago,
Ziek beno bainiz azkarago.
Pherestiena bezala, hirurgarena nahidut uken;
Eta nihork ere laugarena badu honkitzen,
Behala dut ithotzen.