Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 22)

Translated from (French):
Le Renard et les Raisins

Country of origin: France

Story type: Fox and the Sour Grapes (ATU 59)

Based on The Fox and the Grapes (Aesop)

Translations

Basque - aligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Haxeria eta mahaxak

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Haxeri bat naphatarra (*),
Bestek diote laphurtarra,
Mahaxte bat ikhussirik,
Mahaxak ziren honturik,
Asseren zela gogo honez
Erran zuen mahax hoiez.
Bena molkoak etziotzan atzaman.
Berdeghi dituk orano, zuen erran,
Honak dituk muthil zarren.
Arrankuratzez hobe zuena eghinen?