Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 29)

Original title (French):
Le petit Poisson et le Pêcheur

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned

Tahitian - viewaligned


Add a translation

Arrain txipia eta aranzaria

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Arrain txipia da handituren
Jinkoak badu bizierazten:
Ordartino haren uztia
Erzokeria da handia,
Zeren haren atzamaitia
Ezpeita gauza segurtatia.
Aranzari batek bere saretan
Arraintto bat ziren atzaman:
Txipia beno handiago etzen.
Orok saldo dute eghiten,
Erraiten du ghizonak.
Azia etzaut gaizki jiten,
Eghinen tut apairu honak;
Ezar dezagun ihian.
Arrain, gaixoak bere mihian,
Erraiten derio nigarrez
Eta ere hasperenez:
Nitzaz zer eghin ahal diozu?
Ahutzetatto baten hon enuzu.
Utzi nezazu handitzera;
Jinen zizaizt ordin atzamaitera,
Eta naizu salduren
Diru parasta baten:
Behar zinuke ehun ni bezalako
Apairu baten egun eghiteko.
Zer apairu orano?
Deusik elikezu balio.
—Deusik balio elukia?
Erraiten dero aranzariak,
Hanbat gaixto! adixkidia:
Igurikatzen zutu zartaghinak
Gure etxen.
Deusik eztuzu irabaziren
Minzatzez eta zer nahi erraitez;
Janen zitugu gaur gure hortzez.
Biga izanen tuk beno,
Baten etxekitzia hobe duzu;
Holaxet oraï artino
Ikhassia izan nuzu.
Bata bezain segur
Bestia eztela nuzu beldur.