Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 37)

Original title (French):
La Besace

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Bi zorroak

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Jupiterrek egun batez eran zuen:
Bizi dien guziak jin ditien
Ene aitziniala.
Norbait ber izatiaz botz ezpada
Loxarik gabe minza dadila;
Sendoren dut haren mina.
Zato, zu, tximinoa, minza zaite lehenik;
Eztuzu eghinen oghenik
Zure laguner,
Ez hoien edertarzuner.
Zure beghitartiaz zer duzu erraiten?
—Nik? deusik; eniza lau zankoz joaiten
Beste hoiek bezala?
Oraïdano bissaiak
Gaizkirik erran eztaut sekula.
Bena ene anaie hartzak
Zerbait behar luke galthatu.
Sinhexi nahi banu,
Eghineraziren eztu
Bere moldia,
Zeren beita itsusia.
Hartza hurbilzen da ordian.
Arrankuraturen zela uste zunian?
Ez, ez; bere molde ederraz duzu laidatzen,
Eta elefantaz ghero minzatzen.
Edireiten diozu buztana llaburxka,
Beharriak aldiz luzeixka.
Elefanta ordian da huillantzen
Eta ghisa berian minzatzen.
Hari iduri zaiko balena anderia
Soberaxet dela lodia.
Inhurriari kukusoa txipiño iduri ziozu;
Haren aldian mendi bat dela uste dizu.
Jupiterrek guziak ditizu igorten,
Batek bestez gaizki dielakoz erraiten.
Bena ertzo hoien artian gu ghinen handienak
Besteren menxak ikhusten tugu, ez aldiz guriak.
Gurezat ezti, besterenzat ozmin gutuzu.
Bi zorro nausi handiak ezari dikuzu;
Bata ghibelian
Bestia aitzinian.
Gure huxak ghibelekoan ditugu ezarten,
Besteren huxak aldiz aitzinekoan ekharten.