Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
- by Αἴσωπος

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 089)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Y dyn a frathwyd gan gi.

Aesop / Αἴσωπος

Dyn wedi ei Frathu gan Gî, a aeth oddi amgylch, gan ofyn pwy ai hiachâai. Rhyw ŵr a’i cyfarfu, a ddywedodd wrtho, “Syr, os mynech gael eich hiachau, cymmerwch damaid o fara, a gwlychwch ef yn y .gwaed o’r briw, a rhoddwch ef i’r ei a’ch brathodd.’ Chwarddai y Dyn ar hyn, ac atebai, “Pe dilynwn eich cyngor chwi mi gawn fy mrathu gan holl Gŵn y ddinas.”

Pwy bynag a amlyga barodrwydd i brynu i fynu neu lwgrwobrwyo ei elynion, ni bydd byth heb ddigon o honynt.