Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Welsh
- by Αἴσωπος

Source: Chwedlau Neu Ddammegion Aesop (nr. 122)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Y teithiwr ymffrostgar

Aesop / Αἴσωπος

Dyn, yr hwn oedd wedi bod yn teithio mewn gwledydd tramor, a arferai, wedi ei ddychweliad adref, ymffrostio, a brolio, yn barhaus, o’r holl, orchestion mawrion a gyflawnodd mewn gwahanol fanau. Er engraifft, — Dywedai iddo, pan yn Rhodes, roi naid mor fawr, nad allai un dyn arall ddyfod yn agos atto; ac yr oedd ganddo dystion yno, i brofi y peth, “Fe allai, yn wir,” ebe un o’r gwrandawyr, “‘ ond os ydyw hyn yn wir, tybiwch am funud mai Rhodes ydyw y fan hon, a threiwch y naid eto.”

Haws i lawer un ymffrostio na chyflawni.