Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop - 1867

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 03)

Original title (English):
The Lion and the Shepherd

Country of origin: Greece

Translations

Dutch - viewaligned

Manx - aligned


Add a translation

Yn Lion as yn Vochilley

Aesop / Edward Faragher

Va lion rouail trooid keyll. Reh eh sthamp er jolg, as traa gherrid ny lurg shen haink eh gys bochilley, as ren eh sooree er, ymmiltee e amman myr dy row eh yeearree dy ghra: "Ta mish aghinagh as shirrey dty chooney." Ren yn vochilley shirrey son y jolg lesh dunnallys as tra ren eh geddyn eh, ghow eh cass y lion er e ught as hayrn eh yn jolg ass. Ren yn lion chyndaa reesht gys y cheyll. Lurg traa, va'n bochilley currit ayns prysoon er plaiynt foalsey, as deyrit "dy ve ceauit ayns ooig lion," myr kerraghey son yn loght va currit er. Tra va'n lion er ny lhiggey ass e ooig, ren eh cur enney er y vochilley dy ve yn dooiney ren lheihys eh, as, ayns ynnyd jeh grimmey eh, haink eh er-gerrey da as chur eh e chass er e ught. Tra ren yn ree clastyn jeh, ren eh goardrail yn lion dy ve soit ec rheamys reesht, as yn vochilley dy ve pardoonit, as currit thie reesht gys e chaarjin.