Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 08)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Moddey-Oaldey ayns Coamrey Keyrragh

Aesop / Edward Faragher

Keayrt dy row, va moddey-oaldey dy slane chiarail dy chaghlaa e ghooghys liorish e choamrey. Myr shen dy voddagh eh geddyn beaghey fegooish gortey. Coamrit lesh crackan keyrragh, ren eh gyndyr marish y chioltane, molley yn bochil lesh e chrout. Ayns yn astyr v'eh jeighit liorish y bochil ayns yn woaillee, as va'n dorrys jeant shickyr. Haink yn bochil ayns yn oie dy gheddyn beaghey son y vairagh, as ghow eh seose yn moddey-oaldey smooinaghtyn dy row eh keyrrey, as ren eh marroo eh lesh e skynn ayns yn woaillee.
Myr t'ou shirrey son olk, nee oo geddyn olk.