Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 09)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Bochilley Aeg as yn Moddey-Oaldey

Aesop / Edward Faragher

Va bochilley aeg, freayll arrey er shioltane keyrragh er-gerrey da balley-beg-cheerey, as chur eh lesh ny cummaltee magh three ny kiare dy cheayrtyn liorish geamagh magh "Yn moddey-oaldey! Yn moddey-oaldey!" as tra haink ny nabooyn gys e chooney, ren eh gearaghtee orroo son nyn anvea. Haink yn moddey-oaldey dy jarroo ec y jerrey. Va'n scollag nish dy firrinagh agglit as geamagh ayns angaaish as atchim "Ta mee guee erriu, tar gys my chooney, son ta'n moddey-oaldey marroo ny kirree." Agh cha ren unnane jeu cur geill da e eam ny cur cooney da. Yn moddey-oaldey, fegooish oyr erbee dy agglaghey eh er-sooyl, ghow eh e traa harrish, as ren eh raipey ny stroie yn slane shioltane.
Cha vel breagerey dy ve creidit ga t'eh loayrt yn irriney.