Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 18)

Based on Γεωργὸς καὶ πελαργός

Country of origin: Greece

Story type: Birds Escape by Shamming Death (ATU 233A)

Translations

English - viewaligned

Manx - aligned


Add a translation

Yn Eirinagh as yn Coayr-Vane

Aesop / Edward Faragher

Ren eirinagh skeayl lieenteenyn er e halloo dy noa currit as ren eh tayrtyn shiartanse dy coar-ny-hastanyn v'er jeet dy gheid yn rass echey. Marish ny coar-ny-hastanyn va stork myr-geddin, as va e lurgey brisht liorish ny lieenteenyn Ren eh aghin son e vioys gys yn eirinagh, as dooyrt eh rish "Lhig dou goll dy seyr yn un cheayrt shoh. Lhig my lurgey vrisht dooishtey dty hymmey. Marish shen cha vel mish coar-ny-hastan, agh ta mish stork, ushag feer fastagh. Jeeagh shiu cre cha graihagh as ta mee er my ayr as my voir as kys ta mee tooilleil er nyn son. Jeeagh shiu reesht er my edjaghyn cha vel mee ayns yn ayrn sloo gollrish coar-ny-hastan." Ren yn eirinagh gearagh dy ard, as dooyrt eh "Foddee dy vel eh ooilley myr ta shiu dy ghra, agh jeeagh shiu ta mish er ghoaill shiu marish ny maarlee shoh, ny coar-ny-hastantn, as shegin diu geddyn baase ayns nyn sheshaght."
Ta ushagyn jeh fedjagh chaghlym cooidjagh.