Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
- by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 21)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Yn Ven Aeg as yn Curn Bainney

Aesop / Edward Faragher

Va inneen eirinagh curlesh curn bainney er e kione voish yn vaghey gys y thie eirinys. Tra huitt ee ayns smooinaght er yn aght shoh: "Yn argid nee yn bainney shoh creck er-y-hon, nee eh kionagh three keead dy oohyn er y chooid sloo. Ny hoohyn, lowal son lhaghaghyryn, nee bishaghey daa cheead as lieh dy hein. Bee ny hein aarloo son yn vargey, tra nee ad cur lesh yn prios smoo. Myr shen ec jerrey y vleeaney as lesh ny dhooraghtyn nee tuittym gys my ayrn bee argid dy-liooar aym dy chionnagh coamrey noa. Ayns yn coamrey shoh hem's gys ny daunseenyn ec yn Ollick. Eisht vees ooilley ny guillyn aegey laccal mish son sheshey agh neeym craa my chione ec dy chooilley unnane jeu." As ren ee craa e kione ayns cordailys rish e smooinaghtyn, as ren yn curn bainney tuittym gys y thalloo as va ooilley e smooinaghtyn scarrit ayns tullagh.
Ny coontey ny hein roish ta ny hoohyn guirt.