Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesop

Translated into Manx
  by Edward Faragher - 1901

Source: Skeealyn Aesop (nr. 25)

Based on Κάλαμος καὶ ἐλαία

Country of origin: Greece

Translations

English - viewaligned

Manx - aligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Yn Darragh as yn Chuirtlagh

Aesop / Edward Faragher

Va darragh feer wooar lhieggit lesh y gheay, as er ny cheau tessen er strooan. Ren eh tuittym ny-vud paart dy chuirtlagh, as ren eh myr shoh loayrt: "Ta mee goaill yindys, cre'n aght ta shiuish, ta cha eddrym as faase, nagh vel shiu broojit ooilley cooidjagh, lesh yn gheay lajer." Dansoor ad eh: "Ta shiu gleck rish yn gheay as shen-y-fa ta shiu er ny stroie, agh ta shin lhoobey roish yn ennal sloo dy gheay as shen-y-fa ta shin neuvrisht as scapail."
Croym dy gheddyn barriaght.