Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 117)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az ebről és oroszlánról.

Pesti Gábor

Találá elöl az eb az oroszlánt, és kezde vele tréfálni, és neki mondani: Te szegén nyavalyás, mit éhezel, és mit búdosol idestova az erdőkben? Tekints én reám, ki kövér és fénes szőrí vagyok, ezt kegyig nem munkámmal találom, hanem mulatságommal. Meg felele neki az oroszlán és mondá: Jóllehet meg vannak neked, te bolond eb, a te étkeid, de meg vannak a mellett nyavalyáid is. Te légy szolga, mert szolgálhatsz. Én a szabadságot szeretem, és szolgálni nem akarok.

Értelme.

Szépen felelt volt az oroszlán az ebnek,
Csak akkor erdőbe meg talált vendégnek,
Mert szabadságnál nincs drágább embernek.