Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 130)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az emberről, ki Apollót késérgeti vala.

Pesti Gábor

Egy hitván ember késérti vala az jevendő mondó Apolló istent, Delfos szigetbe, és tart vala markába egy eleven verebet, mikoron azért a helyre ment volna, hol Apollo a feleletet teszi vala, ő is meg kérdé, mi volna az ő kezébe, és ha élő állat, avagy meg holt volna, azt gondolván magába, hogy ha holtnak mondaná, elevenen adná elő, és ha elevennek mondotta volna, tehát markába meg szorítaná, és halva mutatná meg neki. De az isten a gonosz embernek ravaszságát meg ösmervén mondá neki: Hallod-e, nálad vagyon mind életinek, mind halálának hatalma, azért add elő vagy elevenen vagy halva akarod.

Értelme.

Istenek titkokat mindeneket jól tudnak,
Azért nem jól teszik, kik velek csúfolódnak,
Mert csalárdok kerilek héjába forgolódnak.