Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 136)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az madarászról és rigóról.

Pesti Gábor

Meg vetette vala hálóját a madarász, hogy madarakat fogna, mellyet mikoron az rigó meg látott volna, kérdé, mit míelne. Amaz azt felelé, hogy várast iltetne és éppítene, és tovább mene onnét. Az rigó el hivé a madarász beszédét, és mikoron az eledelre ment volna, mely vala az hálóba be csinálva, meg fogaték, hogy kegyig az ember oda futamék, mondá neki az rigó: Hogyha te illyen várast iltetsz, nem hiszem, hogy sok iffjak szálljanak reá lakóul.

Értelme.

Az fejedelmeknek ő méltatlanságok,
Nagysok várasoknak lesznek pusztaságok,
Mert ott távol vannak minden igazságok.