Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 143)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az kurta rókáról.

Pesti Gábor

Mikoron az róka az tőrből farka szakadva menekedett volna, meg mondhatatlan igen szégyenli vala. És gondolá azt az álnakságot, hogy a több rókáknak is tanácsul adná, hogy azok is kurtán járnának, és osztán nem pironkodnék egyedil. Annakokáért egybe gyíhté a sok rókáknak seregit, és kezde nekik arról szólni, mint jobban tudja vala, és mikoron azt sokáig beszéllené, mondá egy aggostyán róka neki: Hallod-e, barátom (úgy mond), ha igen jó dolog az, a kit mondasz, élj tenmagad vele, ne tanácsozz egyebeket reá.

Értelme.

Vannak, kik szín alatt szerelmet mutatnak,
De mi nekik hasznos, mást arra oktatnak,
Azért az eszestől ők meg utáltatnak.