Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 184)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az balháról és emberről.

Pesti Gábor

Balha, az ő szokása szerint kezde az embernek szárán szökdösni, és őtet erőssen mardosni. Az ember meg kapá őtet, és mikoron körme között meg akarná bintetni, el szalada az balha és meg menté magát haláltól. Mellyet mikoron az ember látott volna, báná igen, és fel ivölte Hercules istenhez mondván: Ó, Hercules, állatoknak meg tanítója és meg enyhítője, mire nem segétel meg engemet ez balha ellen. Mondá más ember, ki ott közel áll vala hozzá, neki: Mit szólasz, balgatag. Tudod-e, hogy az istenek csak nagy dolgokba és szikségesekbe mutatják meg az ő jelenvoltokat.

Értelme.

Tisztelvén féljék mindenek az istenségeket,
És csak nagy dologba híják ő segétségeket,
Aprólékkal ne bántsák ő szent felségeket.