Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesopus

Translated into Dutch

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

De slang en de boer

Aesopus

Een slang kroop naar het kind van een boer en doodde het. Opgejaagd door deze geweldadige gebeurtenis nam de vader een bijl en wachtte voor het hol van de slang, klaar om toe te slaan als hij naar buiten zou komen. Toen die met zijn hoofd uit het hol kwam liet hij de bijl zakken maar miste hem en maakte een inham in een rots. Hierna was de boer op zijn hoede voor verdere represailles en vroeg zijn vijand om de vrede te sluiten. Maar de slang weigerde. “Nee,” zei hij, “ik kan niet goed met je omgaan als ik die inham in de rots zie, en jij ook niet met mij als je het graf ziet van je zoon.”