Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ezop

Translated into Czech
  by Václav Hollar - 1665

Source: Ezop vydaný u Ogilbyho (nr. 1.14)

Based on Κόραξ καὶ ἀλώπηξ

Country of origin: Greece

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Translations

Arabic - viewaligned

Basque - viewaligned

Czech - viewaligned

Czech - aligned

Dutch - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Finnish - viewaligned

Georgian - viewaligned

Hebrew - viewaligned

Japanese - viewaligned

Lithuanian - viewaligned

Portuguese - viewaligned

Raeto-Romance - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Spanish - viewaligned

Ukrainian - viewaligned


Add a translation

Adaptations

unknown author (Albanian) - viewaligned

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Петко Славейков (Bulgarian) - viewaligned

Antonín Jaroslav Puchmajer (Czech) - viewaligned

Aesop (English) - viewaligned

unknown author (Estonian) - viewaligned

Esopu (Extremaduran) - viewaligned

August Ahlqvist (Finnish) - viewaligned

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Gotthold Lessing (German) - viewaligned

unknown author (Gujarati) - viewaligned

unknown author (Indonesian) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

unknown author (Malay) - viewaligned

Marie de France (Old French) - viewaligned

Ignacy Krasicki (Polish) - viewaligned

Justiniano José da Rocha (Portuguese) - viewaligned

Ype Poortinga (Western Frisian) - viewaligned

O havranu, sýru a lišce

Ezop / Václav Hollar

Lidé, kteříž pochlebníků a řečí lahodných podávajících slova přijímají, oklamáni bejvají. Jakož tato rozprávka ukazuje.

Havran, vzav sejr na vokně, letěl s ním na jeden vysoký strom. Uhlédavši jej liška, zachtělo se jí toho sejra. I promluvila k němu lahodnými slovy, řkoucí: "O havrane, kdo jest tobě podobný? Neb žádný pták nemá takového peří, jako ty. A nevím, aby pěknější pták mohl nalezen býti, kdyby toliko k té kráse nějaký hlas měl; než tak mám za to, že máš hlas přiobhroubný." Havran se radoval z té marné chvály, a chtě se více zalíbiti a hlas svůj okázati, vztáhši krk, silně zkřikl. A jakž ústa odevřel, hned mu sejr vypadl. Ten pochytivši chytrá a lstivá liška, rychle jej pohltila. Teprvá havran přestal, porozuměv tomu, že slova té lišky líbezná s lstí a nevěrou byla smíšená.

Protož napomíná tato báseň obecně, pochlebníkův aby se střáhli a jich se varovali.