Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ezop

Translated into Czech
- by Václav Hollar - 1665

Source: Ezop vydaný u Ogilbyho (nr. 5.25)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

O dvou krabech

Ezop / Václav Hollar

Krabí samička kárala své mládě, že chodí pozpátku. "Milá maminko," dostalo se jí v odpověď, "ukaž mi, jak se tedy chodí, a já se budu řídit podle tebe.