Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ezop

Translated into Czech
- by Václav Hollar - 1665

Source: Ezop vydaný u Ogilbyho (nr. 5.27)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Husy a řeřábi

Ezop / Václav Hollar

Husy a řeřábi na jedné louce spolu se pásli. Uhlédavše pak myslivce, řeřábi, lehcí jsouce, rychle preč odletěli; husy pak, pro obtížení svých těl když se tu obmeškaly, zlapány jsou.

Báseň vyznamenává, že při vybojování měst chudí snadno ucházejí, bohatí pak, zjímáni jsouce, v službu podrobeni bejvají.