Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ezop

Translated into Czech
- by Václav Hollar - 1665

Source: Ezop vydaný u Ogilbyho (nr. 5.33)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Duby a Zeus

Ezop / Václav Hollar

Dubv reptaly proti Diovi, pravíce toto: "Bez příčiny podvedeni jsme bvli v životě; nebo nad všechno rostlinstvo násilné řezům podléháme!" Na to Zeus? "Vy sami vinníky této své pohromy se jevíte; nebo kdybyste neydávali topůrek a k tesařství i rolnictví nebyli užitečni, sekyra by vás nevysekávala!"

Někteří, sobě neštěstí sami zavinivše, výčitku nerozumně činí bohu.