Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 03)

Original title (French):
Les Deux Mulets

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned

English - viewaligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Bi mandoac

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Bi mando zoatzan bidian;
Batak olho bestiak diru bizkarrian.
Diru zuen mandoa, buria txutirik,
Zango arhinez bazoan,
Txinxila iharausten zuelarik.
Ohoinek, bidiala deithurik
Diruaren zeiniaz,
Eta haren mengoaz,
Mando diruduna dute baratzen,
Eta kabasturutik atzamaiten.
Mandoak, bihurtzen zelarik
Ganibet txistaz kolpaturik,
Inzirikotxez zioen:
Oi! hau da bai eni hitzeman zeitena?
Ene laguna
Minik gabe badoa:
Ni niza erorien
Eta hemen hilen?
Adixkidia, lagunak derio erraiten,
Eztuzu ez hon bethi
Jaun hand' izatia:
Eihera zainbat, enia bezala,
Izan baliz zure nausia
Etzinate oraï hain eria.